‘Ga weer. Elia vroeg zeven keer aan zijn knecht om te kijken of de regen er al aan kwam. Bij de zevende maal nu zei de knecht ; Zie, een wolkje als een mans hand stijgt op uit de zee’.

– 1Koningen 18:43-44 –

Hoe weet je dat God ja gaat zeggen tegen jouw gebeden? En wanneer ga je dan het antwoord krijgen? Het is een veel voorkomende vraag die veel mensen stellen.

Het is goed om je te realiseren dat terwijl je wacht op het beantwoorden van je gebed, dat het in de tussentijd er ook om gaat om God te eren en in contact met Hem te blijven. Het is juist tijdens dit ‘wacht’ proces dat God je voorbereidt voor het antwoord dat Hij je gaat geven.

We zien een voorbeeld van het proces van het gebed in het verhaal van Elia in –        I Koningen 18. Elia klom naar de top van de berg om te bidden voor de regen. Terwijl hij wachtte op de regen, bleef hij bidden, geloven dat God zou antwoorden. Toen hij eindelijk een kleine wolk zag, vertelde hij Ahab “maak je klaar, want de regen komt’. Elia wist wat hij moest bidden en God hoorde hem al de eerste keer toen hij bad. Maar er was voorbereiding nodig zodat het antwoord op zijn gebed goed ontvangen kon worden.

Het was dus geen vergissing dat God wachtte tot Elia zeven keer had gebeden voordat Hij antwoordde. In de Bijbel is zeven het aantal van de voltooiing. In dit bijbelverhaal vertegenwoordigt zeven de voltooiing van Gods proces in de tijd van het gebed.

God wil niet alleen antwoord geven op jouw gebeden. Hij wil ook tijd doorbrengen met jou om je voor te bereiden op het antwoord dat komen zal.

Vaak willen wij de tijd van voorbereiding met God overslaan en gelijk het antwoord ontvangen. Maar juist in dit proces zal je merken dat je meer en meer groeit naar volwassenheid in je relatie met God.

Jacobus 1:4 zegt ‘Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult je volmaakt zijn, zonder enige tekortkoming’.

Dank God gewoon voor het proces en het werk wat Hij doet in je leven, vertel Hem dat je op Hem blijft vertrouwen en dat je uitziet naar de antwoorden. En ondertussen moving forward met de gebeden die wel inmiddels beantwoord zijn.