‘Ik verzeker je: de Zoon kan niets uit Zichzelf doen, Hij kan alleen doen wat de Vader zien doen en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat Hem alles zien wat Hij doet’

-Johannes 5:19-20-

 Als God je hart kan sturen, gaat het goed met je leven en Jezus wist dit heel goed. Jezus is het perfecte voorbeeld van een mens die zich door zijn Vader liet sturen.

Maar hoe liet Jezus zijn hart besturen door God?

Zo Vader, zo Zoon!

Voor een zoon zijn de complimenten, erkenning en waardering die hij van z’n vader krijgt zijn zeer belangrijk. Jezus haalde zijn eigenwaarde uit het contact met Zijn Vader. Omgaan met Zijn Vader gaf Jezus zekerheid.

Communicatie was ook een heel belangrijk element in Zijn relatie met Zijn Vader. En Hij had natuurlijk toen Hij nog bij de Vader was, veel gezien hoe de Vader dingen deed of met dingen omging. Daarin was Zijn Vader ook een voorbeeld. Dit gaf een goed fundament in hoe Jezus was hier op aarde.

Laten we kijken hoe denkt God de Vader over zijn Zoon? De Vader heeft de zoon innig en hartstochtelijk lief; Hij koestert Hem vooral (Johannes 3:35). Wat de Vader betreft, er is niemand zoals Zijn Zoon. Hij is de appel van zijn oog. Hij waakt over Hem en houdt Hem liefdevol en teder vast. Niets is te goed voor zijn Zoon. Vanuit de bijbel wordt het ons duidelijk dat de Vader alle dingen aan zijn Zoon toevertrouwt, inclusief alle oordeel (Johannes 5: 19-23). Toen het nodig was om een ​​redder te kiezen voor de verloren mensheid, en er was geen rechtvaardig mens, koos God de Vader ervoor om Zijn eigen Zoon te sturen. Door zowel de menselijke natuur als een fysiek lichaam te omhelzen maar zelf niet te zondigen, kon Hij de mens te verlossen van zijn zonde. De Vader nam deze beslissing en Hij zond Zijn liefdevolle Zoon in de wereld om de redder van de wereld te zijn. Alle dingen zullen worden volbracht in Zijn Zoon.

Wat de Vader betreft, Zijn Zoon is enorm belangrijk, Hij staat centraal in alles wat de Vader is.

Hoe denkt de Zoon over de Vader?

De Zoon van God houdt van en eerbiedigt zijn Vader, eert Hem in alle dingen en kiest er bovenal voor om alleen en altijd voor Zijn Vader te leven. Hij kwam in de wereld in gehoorzaamheid aan zijn Vader, en leefde Zijn hele leven op aarde in diezelfde, onderworpen gehoorzaamheid. Hij was volledig overgegeven aan de wil van de Vader. Jezus zei in Johannes 6:38: ‘Want ik ben niet uit de hemel ben neergedaald om te doen wat Ik wil, maar om te doen wat Hij wil die Mij gezonden heeft’. Voor de zoon is de Vader het middelpunt van alle dingen.

Jezus merkte op: ‘Alleen kan Ik niets doen; … want Ik probeer niet mezelf te behagen, maar Degene die Mij heeft gestuurd. ” (Johannes 5:30)

Bij het onderwijzen van zijn volgelingen wees Jezus hen voortdurend op de Vader. Hij bracht vele uren door in gebed en lange nachten in eenzame wake, op zoek naar Zijn Vader. En Hij verlangde naar de dag waarop Hij in heerlijkheid naar zijn Vader zou terugkeren. ‘Vader, de tijd is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijkt” (Johannes 17: 1).

We zien dus dat de Vader en de Zoon elkaar totaal toegewijd zijn. Er is geen onafhankelijkheid, geen persoonlijke agenda, geen privé-actie. Elk is volledig één met de ander. Een uitstekende samenwerking zou je kunnen zeggen.

De relatie die Jezus heeft met Zijn Vader, mag een voorbeeld zijn voor ons. God de Vader wil graag een Vader zijn voor jou, daarvoor ben jij geroepen. Om een Vader-Zoon/Dochter relatie met de Vader te hebben.