‘Jezus zei tot hen: ‘Trek zijn rouwkleden uit en laat hem heengaan

                – Johannes 11:44b –

Het verhaal van Lazarus in Johannes 11 laat zien dat het de macht van Jezus gebed en gesproken woord was dat Lazarus uit de dood opstond. Maar de discipelen speelden ook een rol in dit wonder.

Toen Lazarus in zijn graf lag, waren zijn handen en voeten gebonden met grafdoeken en er was een zweetband om zijn gezicht. Toen hij opstond uit zijn dood en uit zijn graf kwam, riep Jezus de discipelen om te helpen bij het transformatieproces. Jezus zei tegen de discipelen: ‘Trek zijn rouwkleden uit en laat hem gaan’.

Lazarus had de hulp van discipelen nodig.

Zo heb jij ook een rol in het leven van mensen om je heen. Wie in jouw omgeving kan jouw hulp of bemoeidiging gebruiken? Denk aan je vrienden en familie. Welke rol heeft God jou gegeven om hen te helpen? Helpen kan je door bijv. een kaartje te sturen of die persoon op de koffie te vragen, mensen bemoedigen. Deze simpele dingen kunnen soms levens veranderend zijn.

God zal je vaak gebruiken om Zijn transformerende kracht in andermans leven te bewerkstellen. Vraag aan God wie jij kan helpen en hoe je die persoon kan helpen.