‘Wij bidden dag en nacht met volle overgave dat we jou weer zullen zien en kunnen aanvullen wat er nog aan jouw geloof ontbreekt’

– 1 Thessalonicenzen 3:10 –

 

Niet alleen het leven van Paulus is ontzettend boeiend om te bestuderen maar ook de manier waarop hij zijn medegelovigen onderwijst is zeer interessant. Paulus’ strategisch geloof ontwikkelingsplan, zo noem ik het maar.

Paulus heeft inzicht op de manier hoe mensen geloven en hoe ze vanuit dat geloof hun leven leiden. Hij ziet dat bij sommigen hun geloof nog heel pril is en bij anderen hun geloof al volwassenheid vertoont. Dat is wat hij ook dan zegt in 1 Thessalonicenzen 3:10. Hij zegt hier eigenlijk: “Herstel en maak goed wat onvolmaakt is en ontbreekt in jouw geloof!” Of met andere woorden: ”Voorzie in wat er ontbreekt in je geloof. Vul die gaten in je geloof op. Laat je geloof overvloedig groeien, wees geïnspireerd om laat je geloof fenomenaal te groeien en bloeien.”

Paulus had een strategisch plan om hun geloof naar een hoger niveau te tillen.

Geef Paulus twee maanden de tijd en je ziet wat voor verbluffende resultaten hij had geboekt bij de mensen.

Romeinen 1:17 zegt hier: ‘De mensen die rechtvaardig zijn, zullen door hun geloof echt leven.’

In de bijbel vindt je niveaus van geloof:

 

  • Marcus 9:19 – Geen geloof “O ontrouwe generatie.”
  • Lucas 8:25 – Misplaatst geloof “Waar is uw geloof?”
  • Mattheüs 14:31 – Weinig geloof “En terstond strekte Jezus zijn hand uit en ving [Petrus] op en zei tegen hem: ‘O, kleingelovige.”
  • Romeinen 4:19 – Zwak geloof “En niet zwak zijn in het geloof…”
  • Romeinen 4:20 – Sterk geloof “Hij wankelde niet door de belofte van Gods ongeloof; maar was sterk in het geloof.”
  • Mattheüs 8:10 — Groot geloof…”Ik heb niet zo’n groot geloof gevonden, nee, niet in Israël.”

 

Ook jij en ik kunnen van klein geloof groeien naar groot geloof op alle gebieden in ons leven.

De geest van het geloof bevat twee delen, geloven en spreken. Hoe meer je Gods woord hoort, hoe gemakkelijker het is om Hem te geloven. Hoe meer je aan God denkt, hoe gemakkelijker het is om te spreken, want waar we aan denken daar praten we over, toch?

Het ontwikkelen van je geloof is absoluut noodzakelijk.

Ga aan de slag met lezen en mediteren over God. De geest van geloof zal in je blijven ontwikkelen met behulp van Gods overweldigende liefde en kracht.

Laat je geloof zijn als een vuur, je verzamelt het hout en God steekt het in brand.

 

  • Prent het Woord van God in je hart: ‘Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien’ (Hebreeën 11:1)
  • Lees Hebreeën 11