‘Betreed zijn poorten met dankzegging, en in zijn voorhoven met lof. Wees Hem dankbaar en zegen Zijn naam’

-Psalm 100:4-

Zowel in het Oude- als in het Nieuwe Testament vind je vele verzen die gaan over dankzegging. Dankzegging is een belangrijk onderwerp voor God en voor Jezus.

Als je de betekenis van dankzegging in de Bijbel gaat onderzoeken, dan zegt het woord ‘dankzegging’ dat het een handeling is van het bedanken, dankbare erkenning van voordelen of gunsten, vooral aan God. Een dankbetuiging.

In het Hebreeuws betekent het erkenning en dank.

Het Hebreeuwse woord voor dankzegging, zoals in het Engels ‘Thanksgiving’, is gereserveerd voor speciale gelegenheden, zoals de favoriete Amerikaanse feestdag  -Thanksgiving day.

Dankzegging in de bijbel stelt je in staat om God groot te maken of te verheerlijken. Psalm 69:30 zegt: ‘Ik zal de naam van God prijzen met een lied, en Hem groot maken met dankzegging’. Als je God dankt, maakt je Hem groot; je verheerlijkt Hem.

Filippenzen 4: 6-7 zegt: ‘Maak je nergens zorgen over, maar breng in elke situatie door gebed en smeekbede, met dankzegging, je verzoeken aan God voor. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw geest in Christus Jezus bewaken’.

Of je nu te maken hebben met een scheiding, ziekte, financiële moeilijkheden, verlies van dierbaren, relatieproblemen, werkloosheid, teleurstelling, verpletterde dromen – we kunnen nog steeds de bewuste keuze maken om dankbaar te zijn voor het leven dat we hebben, zelfs als het er anders uitziet dan we zouden willen. We kunnen nog steeds besluiten om te genieten van het leven dat God ons heeft gegeven. Vergeet niet Hem elke dag te bedanken voor wat we hebben in plaats van ons te concentreren op wat we niet hebben. We kunnen er ondanks onze omstandigheden toch voor kiezen om gelukkig te zijn.

Bereid je hart voor om de Heer te prijzen. Bereid je voor om te danken voor alle zegeningen die Hij je heeft geschonken. Prijs Hem als je ’s morgens opstaat. Prijs Hem als je aan het werk gaat en als je naar huis terugkeert. Prijs Hem ’s avonds voor de dag die voorbij is. Prijs Hem voordat je gaat slapen voor een goede nachtrust en een nieuwe zonsopgang als je wakker wordt. Hoe meer je Hem looft en dankt, hoe meer de duivel voor jouw aanwezigheid vlucht. Lofprijs en dankgebeden tot de Heer zijn je grootste verdediging tegen de tegenstander van je ziel. Zowel de bijbel als studies hebben uitgewezen dat er lichamelijke voordelen zitten aan dankzegging.

Dankbaarheid…

  • Vermindert depressie.
  • Verbetert ons gevoel van eigenwaarde.
  • Verhoogt onze energie.
  • Ontwikkelt een sterk immuunsysteem.
  • Verlaagt de bloeddruk.
  • Verhoogt de slaapkwaliteit.
  • Vermindert en helpt omgaan met negatieve stress.

Je kunt dankzegging op vele manieren gebruiken in je leven.

Bijvoorbeeld: schrijf eens een week lang, elke dag, in je notitieboek of telefoon 7 dingen op waar jij God dankbaar voor bent. En zoek zelf ook eens 7 bijbelverzen op waarin dankzegging een belangrijke rol speelt. Wil je dankzegging op een praktische manier gebruiken? Dan is het misschien een idee om iemand een kaartje sturen met daarin geschreven dat je dankbaar bent voor de vriendschap.

Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid’ Kolossenzen 2:7