‘Hij kon daar geen machtige werken doen, behalve dat Hij Zijn handen op een paar zieken legde en hen genas. En Hij verwonderde zich vanwege hun ongeloof’

– Markus 6:5-6 –

 

Bereid je voor!

De zalving van God neemt overal in het leven van Gods volk toe. Het stroomt als een grotere kracht, niet alleen in de bedieningen van apostelen, profeten, evangelisten, voorgangers en leraren, maar ook in het leven van monteurs, huisvrouwen, computerprogrammeurs en verkoopmedewerkers. Het neemt overal toe in het leven van gelovigen.

In het Nieuwe Testament zien we ook dat toen de boodschap van Gods Koninkrijk werd verteld dat de kracht van God op de mensen viel. Maar we zien ook in Markus dat de kracht van de zalving geblokkeerd kan worden. Het functioneren met de Heilige Geest kan door ongeloof een stuk minder kracht geven in je leven. En je van de heerlijkheid van God beroven. Ongeloof begint in je te werken in je hart als je toestaat om de negatieve woorden van andere te geloven, het zal je zalving blokkeren.

God gebruikt een ieder die gebruikt wil worden om Zijn Koninkrijk bekend te laten worden. Maar er zullen bijvoorbeeld altijd mensen zijn die zullen zeggen: wie ben jij om dit te doen, heb jij wel je bijbelschool diploma?

Dat dachten de mensen van Nazareth ongetwijfeld ook toen Jezus in hun synagoge kwam prediken. Ze hadden gewoon nooit verwacht dat het de jongen van verderop zou zijn. In hun gedachten was Jezus gewoon de zoon van Jozef, de man die vroeger een timmerbedrijf had! Ze waren beledigd toen Jezus zei dat Hij gezalfd was (Lukas 4:18) en dat Hij daar geen machtige werken kon doen. Door hun ongeloof en religieuze ideeën werd de zalving teniet gedaan (Marcus 6:5-6).

Jezus gaf onderwijs over de zaaier die het Woord zaait in Marcus hoofdstuk 4, en Hij wees erop dat het beledigd voelen het Woord ervan weerhoudt om vrucht in iemands leven voort te brengen. Overtreding opent de weg voor Satan om het Woord te stelen, wat het geloof stopt (Romeinen 10:17).

Dus controleer je hart. Neem de kwaliteit beslissing om nooit, maar dan ook nooit de beledigen die je hoort, te bewaren in je hart. Met andere woorden doe wat God van je vraagt en richt je niet op de woorden van anderen die jouw geloof en zalving naar beneden willen halen.

Dit zijn de laatste dagen. Gods Glorie vult de aarde. En reken maar dat Hij  ook Zijn Glorie door jou heen laat stromen!

 

  • Prent het Woord van God in je hart: ‘Ik heb grote vrede omdat ik Gods wet liefheb, en niets zal mij beledigen’ (Psalm 119:165)
  • Lees ook Marcus 4 en 6:1-6