‘Elke plaats waarop je voetzool zal treden, die heb Ik je gegeven…’

– Jozua 1:3 –

Als je vandaag genezing in je lichaam nodig hebt, kan jij jouw genezing van God bezitten zoals de kinderen van Israël het Beloofde Land bezaten.

Wat bedoel ik hiermee?

Jozua en het volk van Israël moesten hun voet zetten op wat hen toebehoorde, als ze wilden genieten van de zegeningen van God. Hetzelfde geldt vandaag de dag met genezing en alle andere zegeningen.

Als je een gelovige bent, is genezing al van jou. Jesaja 53 zegt duidelijk dat Jezus ons verdriet, ziekte, zwakheid en pijn heeft gedragen. Door Zijn striemen zijn wij genezen.

Wat God betreft, is genezing voor en van jou. Jezus heeft er al de prijs voor betaald. Maar om het te ontvangen, moet je je voet erop zetten. Je moet naar binnen gaan en het land bezitten!

Dat is niet altijd gemakkelijk. Het was ook niet per se gemakkelijk voor Jozua. Om het te doen, zei God hem dat hij “sterk en zeer moedig” moest zijn (Jozua 1:7). Het volk van Israël moest zich bewapenen en optrekken voor hun vijand. Ze moesten hun voet op dat land zetten.

Op dezelfde manier vereist het innemen van het land van genezing spirituele kracht en moed. Waarom? Omdat de manifestatie van genezing niet altijd onmiddellijk komt. We willen het meteen – en vaak komt het zo snel – maar soms duurt het langer.

Als je erover nadenkt, is dat niet zo ongewoon. In de meeste gevallen doen ziekte en kwaal immers geleidelijk hun vernietigende werk. Ze verschijnen niet alleen het ene moment – langzaam wordt ziekte ontwikkelt in je lichaam. Ze treden dus in werking na verloop van tijd. Het is dus niet verwonderlijk dat genezing hun effecten vaak ook geleidelijk verdringt.

Als je vandaag genezing nodig hebt, is het misschien een idee om je voet op het genezende land zetten. Hou vast aan de belofte van het Woord van God!

Neem autoriteit en zeg: ‘Genezing is van mij. De duivel zal het niet van mij stelen’ Niemand gaat me vertellen dat het niet zo is. Vandaag, deze dag, ontvang ik mijn genezing!”

Als je dat eenmaal hebt gezegd, zeg dan nooit iets dat daarmee in strijd is. Want dan ontkracht je jouw woorden van genezing. Laat je niet beïnvloeden door tijd of symptomen of iets anders. Blijf erin geloven. Blijf Gods medicijn – het Woord – elke dag innemen en je zult voortdurend verbeteren (spreuken 4:20-22).

Als de duivel volgende week terugkomt en je vertelt dat je je genezing niet zult krijgen, lach hem dan uit en zeg: ‘Te laat! Ik heb het al gekregen. Door Zijn striemen ben ik genezen (Jesaja 53:5). Ik heb mijn voet op helende grond gezet en het is van mij’. Weiger op te geven en je genezing zal geschieden.

Laat me je deze tekst nog meegeven, het staat in Spreuken 17:22. ‘Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam’.

 

  • Prent het Woord van God in je hart. ‘God heeft mij elke plaats gegeven waarop mijn voeten treden. Daarom heb ik heerschappij over zonde, ziekte en armoede’ (Jozua 1:3)
  • Lees: Jesaja 53:1-5