Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren had hij grote honger

– Lucas 4:1-2, 14-15 –

Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen.

Om een heldere visie van God te ontvangen is vasten en gebed een belangrijk onderdeel van je leven. Je zal merken dat je na 21 dagen vasten en bidden de dingen in de bijbel beter begrijpt, dat je geestelijke gaven zijn gegroeid en je meer gericht bent op de stem van God.

In het evangelie van Lucas lees je de omstandigheden die plaats vonden rond het begin van Jezus openbare predikingen. Jezus ging namelijk de woestijn in “vol van de Heilige Geest.” Werd op allerlei manieren verzocht door de duivel. Na de woestijnervaring ging Jezus terug naar Galilea, maar Hij ging terug “in de kracht van de Heilige Geest.”

Als de Heilige Geest in je woont, dan is de kracht van de Heilige Geest werkzaam in je. Door de kracht van de Heilige Geest wordt de autoriteit van God in je leven vrijgezet.

De kracht van de Geest is belangrijk voor je zodat jij kan doen wat God van je vraagt, zie Jesaja 61. God kan je specifieke instructies geven, voor jou en voor anderen. Hij geeft jou daar Zijn kracht voor, zodat jij alles kan doen wat God van je verlangt.