‘En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen’

– Hebreeën 10:25 –

De Apostelen in Handelingen 2:42 namen het Woord van God heel serieus. Ze besteedden veel van hun tijd aan het onderwijzen van het Evangelie. Het Woord van God beheerste hun leven en hielp hen de uitdagingen van het leven te weerstaan, ook tijdens hun vervolging. En wanneer zij op de vlucht waren namen zij het Woord met hen mee en richtten nieuwe kerken op over de hele wereld (Zie Handelingen 8:4).

Vandaag is je DanielVasten afgelopen, een periode waarin je tijd nam om God te aanbidden, Zijn Woord te lezen, te bidden en te vasten.

Nu de vraag, hoe ga je morgen verder?

Ga je in plaats van een Woord van God te lezen, liever je e-mails lezen met een kop koffie en beperk je het bijbel lezen tot de zondag preek? Of wil je de discipline van bijbel lezen en bidden van de afgelopen 21 dagen voortzetten?

Misschien is het een idee om je tijd met God elke dag in je agenda te zetten – blijf tijd maken voor God en Zijn Woord, zodat je sterk kunt zijn in moeilijke tijden, maar ook om de wereld om je heen te blijven beïnvloeden met de liefde van Jezus.

De apostelen namen aanbidden en lofprijzing serieus – Lucas 24:53 vertelt ons dat zij voortdurend bij de tempel God prezen. Luister naar christelijke muziek, als je bijvoorbeeld je auto rijdt of op de fiets zit. Wat dacht je van lekker meezingen terwijl je je huis schoonmaakt?

De nieuwe gelovigen begrepen de instructie van David in Psalm 100:

Juich de HEER toe, heel de aarde, dien de HEER met vreugde, kom tot hem met jubelzang. Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. Kom zijn poorten binnen met een loflied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan, breng hem hulde, prijs zijn naam: de HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw is van geslacht op geslacht.

Dank God voor deze 21 dagen, geef Hem alle eer!

Mag God je rijkelijk zegenen voor deze tijd, die jij speciaal voor Hem reserveerde.