‘God is Good – All the Time’

-2 Corinthians 9:8-

 

God is altijd goed – De hele tijd!!!

 Deze ‘oproep en antwoord’ bevestiging van het geloof wordt vaak gebruikt in de Afrikaans-Amerikaanse kerktraditie. De leider verkondigt: ‘God is goed’, en de gemeente antwoordt: ‘de hele tijd.’ Dan herhaalt de leider: ‘de hele tijd’, en de gemeente antwoordt: ‘God is goed.’

De uitdrukking ‘God is goed’ wordt op veel manieren en op veel plaatsen in de verzen van de Bijbel gezegd. Het centrale thema in de bijbel is het verheerlijken van de heiligheid van God en het belang van het volgen van zijn onderwijs. Letterlijk genomen verwijst deze uitdrukking naar het concept dat God alles is wat echt goed is in deze wereld, en omgekeerd is het kwaad van deze wereld het tegenovergestelde van God. Bovendien bevat de bijbel talloze gelijkenissen die de goedheid van God overbrengen en laten zien waarom we geloof in Zijn rechtvaardigheid moeten hebben.

Vandaag is het je laatste dag Daniel Vasten. Gefeliciteerd. Je hebt gezaaid voor dit jaar maar misschien ook wel in de volgende generaties die gaan komen. Weet dat, wat je ook deze komende maanden tegenkomt, je zult onthouden dat God ALTIJD goed is. Er is geen tussenin. Hij werkt altijd voor jouw welzijn. Zijn goedheid omgeeft je als een schild. Hij heeft altijd een goed plan voor jou. Hij is overvloedig in genade en Hij is toegewijd om al het goede dat Hij in jou is begonnen af te maken. Mogen de woorden van jouw mond vandaag en elke dag vrijmoedig verklaren dat God ALTIJD goed is!

Aan God alle Glorie!!

Amen