‘Natuurlijk, jij veroordeelt dit alles. Maar jij bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat jij over anderen velt, vel jij over jezelf, want de dingen die jij veroordeelt doe jij zelf ook’

  -Romeinen 2:1-

 ‘Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden’

-Matteus 7:1-2-

Het is eigenlijk verbazingwekkend hoe vaak wij op een dag oordelen, zonder dat wij dit in de gaten hebben. Misschien herken je jezelf in dit voorbeeld: Je ontmoet iemand, je ogen gaan langs deze persoon en zonder ook maar iets te hebben gezegd of gehoord van deze persoon, weet je al …… en daar is je oordeel.

Wat is een oordeel?

Een oordeel is kritiek hebben op iemands gedrag, uiterlijk of op wat hij/zij zegt. Door deze kritiek te uiten, veroordeel je deze persoon.

Een oordeel werkt eigenlijk als een ‘wrecking ball’. Stel je voor dat je voor een muur staat en voor je hangt een zware bal aan een ketting. Je gooit de bal tegen de muur en de bal komt weer terug naar jou. Zo werkt ook een oordeel, dit komt als een bal weer terug naar jou.

Bijvoorbeeld: Stel je hebt steeds kritiek (dat is de bal) op een familielid. Je oordeelt over (gooit de bal naar) dit familielid, maar je ontvangt hierdoor (de bal komt terug) ook zelf een oordeel. Het resultaat is bijvoorbeeld, dat je na een tijdje de zwaarte van jouw kritiek op jezelf kunt ervaren, want je ‘geestelijke’ mantel wordt zwaar van al die oordelen. Als resultaat kan jij bijvoorbeeld een negatief gevoel ervaren en dit bij je gaan dragen.

Een ander voorbeeld: Je hebt steeds heel veel kritiek op je moeder. Het resultaat hiervan kan zijn dat de relatie tussen jou en jouw moeder steeds slechter wordt. Je brengt jouw oordeel over de ander, over op jezelf.

‘Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden’ zegt Lucas in 6:37.

De Vader kan onze zonden niet vergeven als we anderen niet vergeven, en we oogsten wat we zaaien (zie Matteüs 6:14-15, Galaten 6:7-8). Zaai genade en je zult genade oogsten; zaai oordeel en je zult oordeel oogsten. Je moet vergeven, om zo de deur van je hart open te houden voor God.

Misschien is het goed om vandaag vergeving te vragen aan God over oordelen die jij hebt over bepaalde mensen. Zodat de genade van God volledig kan functioneren in je leven en je absoluut veel vrijheid zult voelen.