‘Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken?’ 

 – Jesaja 58:6 –


Als je in het Oude Testament de reden voor het vasten onderzoekt, kom je snel uit op het woord vergeving.

Moving forward is een proces. Dat begint eigenlijk met vergeving. Los laten van ‘elementen’ die je vasthouden om vooruit te kunnen gaan. Het woord vergeving betekent in het woordenboek Van Dale: het niet (langer) aanrekenen, – kwijtschelding, – genade.

Om verder te gaan in je relatie met God is het goed om tijd te nemen en te vragen aan de Heilige Geest of er mensen zijn die je moet vergeven. Misschien moet jezelf wel vergeven voor de negatieve woorden die je over jezelf zei of dacht en die niet overeenkomen met hoe God over jou denkt. Of je hebt dingen gedaan die niet echt heel goed waren en nog steeds aan je vreten.

Want vasthouden aan deze dingen kan je belemmeren om verder te gaan met datgene wat God voor je heeft gepland.

Daarom is het belangrijk dat je aan de Heilige Geest vraagt of Hij je hart wilt onderzoeken of er dingen zijn waar jij vergeving voor kan vragen.

Door vergeving breng je eigenlijk jezelf weer terug in de ‘normale’ relatie met God.

De liefde van God kan weer makkelijker door je heen stromen. Stel je voor dat er een snoer is tussen jou en God en daar stroomt Zijn liefde door. Door onze fouten verdraait dat snoer, waardoor de liefde wat moeilijker kan stromen. Maar door je fouten te belijden draait dat snoer weer terug in de oorspronkelijke positie en kan de liefde van God weer vrij vloeien.

Nu je bezig bent met het vasten en bidden, neem de tijd om veel bij God te zijn – te praten.

Noteer in je agenda dat je een afspraak met God hebt. Reserveer tijd voor Hem.

Bid dat jouw liefde voor God zal gaan groeien, dat je passie voor Hem groter wordt in deze komende 21 dagen.

Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is,  ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad’

– 1 Johannes 1:9 –