‘God, luister naar mijn gebed! Hoor wat ik zeg’

– Psalm 54:4 –

Het is geen geheim dat een van de sleutels tot succesvol leven in het Koninkrijk,  gebed is. Zoals Paulus zei tegen Timotheüs, gebed is alles, wanneer je als een ambassadeur (vertegenwoordiger) voor God wilt functioneren.

Door het gebed, kan je de glorie en de transformatiekracht van God ervaren in je leven. Het maakt niet uit waar je bent, of wanneer en waarvoor je het nodig hebt.

Waarom zou je het niet doen?

Een simpel gebed kan elk moment, elke situatie in jouw leven, en in die van anderen veranderen. Nadat jij je leven aan God hebt gegeven, is er een open lijn van communicatie naar de Schepper zelf, de Almachtige God die hemel en aarde geschapen heeft.

Je bent als het ware gemachtigd door de Heilige Geest om:

  1. rechtstreeks te communiceren met God
  2. het vaststellen en uitvoeren van Zijn wil
  3. het vervullen van Zijn opdracht en doel
  4. de vijand te verslaan
  5. de gaven en talenten van God in jouw leven te gebruiken
  6. te wandelen in Zijn genade
  7. te leven in Zijn Koninkrijk en vanuit Zijn Koninkrijk

Apostel Paulus, begreep de kracht van gebed en het belang ervan voor alle terreinen van ons leven. Hij spoort ons aan om jouw dagen te verzadigen met gebed. Ontwikkel een levensstijl van gebed.

1 Thessalonicenzen 5:17 moedigt ons aan en zegt : ‘Bid zonder ophouden! Bid voor alles, elk moment, maakt niet uit in welke stemming je ook bent’. 

God moedigt je aan in Filippenzen hoofdstuk 4, vers 6 – ‘Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God’. Maak je geen zorgen over iets; in plaats daarvan, bid over alles.

Schrijf je obstakels op. Sta op en neem je gezag over de situatie. En spreek hardop uit – Heer, ik geloof dat u in deze problemen (noem het bij zijn naam) verandering zal brengen. Ik spreek leven uit over deze situatie. Verander mijn houding en gedachten indien dit nodig is, geef mij Uw wijsheid en openbaring over deze situatie, in Jezus naam – dank U wel Heer.

Je zal ervaren dat het Woord een licht voor je voeten zal zijn en je precies laat zien waar je de volgende stap moet zetten.

Wat een geweldige God hebben wij.