‘..dat u niet achterblijft, maar in het spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was‘

-Hebreeën 6:12-

 

Als God je iets beloofd heeft, kan je er zeker van zijn dat God ook zijn belofte zal nakomen. Misschien denk je nu: ‘maar ik wacht al zo lang en nog steeds wacht ik en heb het nog niet zien gebeuren’.

God staat bekend als een God die trouw is en Hij wil elke belofte die Hij ons geeft nakomen. Numeri 23:19 zegt dat ook – God is geen mens dat Hij zijn woord zal breken, of zal terug komen op Zijn besluit. Zou Hij beloven en niet vervullen, Zijn woord geven en het niet gestand doen?

Weet je nog dat God tegen Samuël zei dat hij naar het huis van Isaï moest gaan om een ​​van zijn zonen tot koning te zalven (1 Samuël 16: 1)? Nadat God geen toestemming aan Samuël had geven, om ​​een van de zonen van Isaï te zalven, vroeg Samuël verward aan Isaï: “Zijn dit al uw zonen?” Er was er nog een over. Een jonge herdersjongen werd gezalfd en aangesteld om de volgende koning te worden, en hij zou de grootste koning worden die Israël ooit zou kennen, tot Jezus.

David werd geen koning op het moment dat Samuël hem zalfde. Terwijl Saul nog op de troon zat, werd David voor de troon gezalfd. En David moest wachten.

Vaak is dit ook bij ons het geval. Eerst maakt God je klaar voor datgene dat Hij wil dat jij gaat doen. Daarom hoef je je bijvoorbeeld geen zorgen te maken als je eerst iemand anders ziet in een positie die God jou heeft beloofd.

Maar wat ga jij met die tussentijd doen? 1 Petrus 5:6 geeft dit advies –

‘Onderwerp je dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal Hij je op de bestemde tijd een eervolle plaats geven’. God is trouw.

 Hij is niet zoals de mensen die je elke dag ontmoet die groots praten maar een korte herinneringen hebben. Deze mensen geven jou niet wat God aan jou heeft beloofd. Weet dat als God je iets beloofd heeft, het ook zal gebeuren.

Er kan een wachttijd zijn, maar het zal gebeuren! Ik geloof dat velen de handdoek in de ring gooien en stoppen nét voordat ze de belofte die God voor hen heeft, ontvangen. Met geloof en geduld komt de belofte vanzelf. Dus wacht even – jouw  zegen is onderweg. Blijf jouw belofte van God proclameren/bidden en ondertussen werk je aan je relatie met God. Want dat is immers het allerbelangrijkst.