HET GEHEIMENIS VAN DE BRUID

Op weg naar de stad hielden we stil op een nabijgelegen heuvel.
‘Kijk,’ zei de leraar, en hij wees op iets wat aan de rand van de stad plaatsvond.
‘Het ziet eruit als een bruiloft,’ zei ik, ‘of de voorbereidingen op een bruiloft.’ De bruid had een witte jurk aan en stond met haar bruidsmeisjes in een tuin.
‘Je kijkt naar een kosmisch mysterie, de schaduw van een geheimenis. Het bestaan,’ zei de leraar, ‘is een liefdesverhaal… althans, zo was het bedoeld. De bruid is een beeld van hoe we als mens hadden moeten zijn.’

‘Dat begrijp ik niet.’

‘We zijn allemaal geschapen om de bruid te zijn. Daarom kunnen we nooit compleet worden in onszelf. Daarom zoeken we in het centrum van ons wezen, in het diepste deel van ons hart, naar vervulling. De bruid is namelijk gemaakt om te trouwen. Dus kunnen we nooit onze vervulling vinden totdat we met Hem verenigd worden die aan de bron van ons bestaan staat. Daarom proberen we heel ons leven ons te verbinden…’

‘Te verbinden aan wat?’

‘Aan dat waarvan we denken dat dit het verlangen van ons hart vervult – aan mensen, succes, bezit, prestaties, geld, comfort, aanvaarding, schoonheid, romantiek, familie, macht, een beweging, een doel en massa’s andere zaken. Want de bruid is bedoeld om te trouwen, en ze zal pas tot rust komen als het zover gekomen is.’

‘Dus geen van die andere zaken kan haar hart vervullen?’ ‘Nee, alleen de Bruidegom kan dat doen. De rest niet.’ ‘En wie is de Bruidegom?’
‘God is de Bruidegom, degene voor wie wij zijn gemaakt.’ ‘Dus moeten we Hem vinden.’

‘Meer dan dat,’ zei hij. ‘Een bruid vindt niet alleen de Bruidegom; ze trouwt met Hem. Het is dus niet voldoende om God te vinden; je moet met Hem trouwen.’

‘Met God trouwen? Hoe dan?’

‘Door elk onderdeel van je leven en je wezen – het diepste van je bestaan, je hart, je ziel, je wonden, je verlangens, je wensen, alles – met God te verbinden. Alleen dan kun je compleet zijn. Alleen dan kunnen je diepste behoeften en verlangens vervuld worden. Het mysterie in onze harten is het mysterie van de bruid. En de bruid kan alleen haar vervul- ling vinden in de Bruidegom. En de Bruidegom van onze zielen… is God.’

OPDRACHT: Doe alles weg wat een vervanging is van Zijn aanwezigheid, en verbindt alles wat je bent, je diepste wezen, met je Bruidegom.

Deuteronomium 6:5; Hooglied 1:1-4; Efeze 5:28-32

 

Auteur: Jonathan Cahn

Boek van Geheimenissen

www.gideonboeken.nl