‘Er is een rivier waarvan de stromen de stad van God zullen verblijden, de heilige plaats van de tabernakel van de Allerhoogste’

-Psalm 46: 4-

Rivieren zijn symbolisch voor de Heilige Geest. In de Bijbel zien we dat Jezus naar de Geest verwees als “rivieren van levend water” (zie Johannes 7: 37-39).

De eerste rivier, die je op aarde genoemd is, is afkomstig uit en stroomt uit de tuin van Eden. Het paradijs waar Adam en Eva woonde. Een van de belangrijkste kenmerken van een rivier is dat het water is dat continu stroomt – dat het niet is afgedamd of beperkt. Hij vloeit voort uit een bron hoger dan zichzelf. Veel rivieren komen van met ijs bedekte bergen of van regen. De rode draad is dat het water altijd van een hoge plek komt.

Mensen profiteren van rivieren. Historisch gezien zijn steden naast de rivieren gebouwd omdat iedereen water nodig heeft. Niet alleen dat, maar ze worden ook gebruikt om te vissen, om stroom op te wekken met dammen, voor irrigatie in de landbouw, voor drinkwater en zelfs voor transport. Bovendien zwemmen mensen graag in rivieren, dus er is ook een recreatief aspect. Iedereen heeft verfrissing nodig! Vreugde, vrede, sereniteit en het gemeenschapsleven komen allemaal samen bij de rivier.

Psalm 1:3 vertelt ons: ‘Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromende water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei’.

Hier duidt de bijbel aan dat wij als bomen zijn en dat het nodig is om geplant te worden aan stromend water, met andere woorden – Jij bent geplant door God aan stromend water, geplant in de Heilige Geest. De Heilige Geest die je voeding geeft, je helpt met allerlei dingen/plannen zodat jij vrucht kan dragen. Heerlijk, want leven met de Heilige Geest zal je veel vreugde, vrede geven en zal je zeker verkwikken en verfrissen. Als je in de rivier van Zijn aanwezigheid springt, zal je al gauw merken dat je de controle over alles wilt loslaten want God zal de controle maar al te graag van je overnemen. En hoe heerlijk is dat – je totaal vrij voelen!

Leven met de Heilige Geest zorgt voor levensveranderende ontmoetingen met God.

En als je dat water eenmaal hebt geproefd, wil je alleen maar meer…..

Wees aangemoedigd om te leven bij de rivier van God – Laat je als een boom planten aan Zijn stromende water. Verwelkom de rivier van de Heilige Geest vandaag in jouw leven en laat Hem jou meenemen in Zijn diepe wateren!