‘Nu is de tijd begonnen dat echte aanbidders de Vader zullen aanbidden met hun geest en vol van waarheid. Want dat is het soort aanbidders waar de Vader naar verlangt. God is een geest. Als je Hem wil aanbidden, moet je Hem aanbidden met je geest en vol van waarheid’.

– Johannes 4:23-24 –

 

Is het niet geweldig? De Almachtige God, die de rijkdommen van het hele universum tot Zijn beschikking heeft, zoekt mensen die Hem aanbidden – mensen zoals jij en ik. Waarom zou Hij dat willen? Heeft Hij misschien gebrek aan eigenwaarde? Heeft God wat zelfbevestiging nodig? Absoluut niet!

Nee, Zijn Vaderhart verlangt ernaar Zichzelf te openbaren in al Zijn glorie aan alle mensen, die Hij geschapen heeft.

Gods openbaring komt in de eerste en belangrijkste plaats tot jou, door Zijn Woord.

In Johannes 14:23 zegt Jezus; ‘Indien iemand Mij liefheeft zal hij Mijn woord bewaren en Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen’.

Door Gods woord – wanneer we het ontvangen en gehoorzamen – komt de Vader en God de Zoon in jou wonen. Jij op jouw beurt, begint dan God te aanbidden. En hoe beter je God leert kennen door Zijn Woord, hoe sterker jouw verlangen wordt om Hem te aanbidden.

Aanbidding is jezelf richten op God. Aanbidding kan je optillen naar de heerlijkheid van God, waar je Hem intens ervaart en alles om je heen vervaagt. Door ware aanbidding ervaar je hoe het in de hemel is. Je ziet Gods majesteit en wordt overweldigd door Hem.

We zien verlangend uit naar een uitstorting van Gods Geest in ons land. Dat is geweldig! Maar wat we moeten beseffen is dat God door ons heen wil stromen! Wij zijn Gods kanalen op aarde, zijn instrumenten, zijn dienaars. Hij wil bijvoorbeeld onze aanbidding leiden door Zijn Geest, zodat we opgetild worden in Zijn heerlijkheid.

Zoek je naar geweldige aanbiddingsmuziek? Kijk eens op YouTube onder het kopje – aanbiddingsmuziek Nederland – of als je liever Engelstalig aanbiddingsmuziek hoort bij ‘Praise and Worship’. Download aanbiddingsmuziek op je mobiel. Dan kun je er, waar je ook gaat of staat, naar luisteren. Maakt niet uit of je nu op je fiets, in de trein of auto zit. Maak ook tijd om Hem te aanbidden tijdens je stille tijd met God. Vaak staat de tekst van de songs erbij. Verhef je stem om Hem alle eer te geven.

Mijn man heeft een muziekclip gemaakt waar 3 zussen het hele boek Filipenzen uit hun hoofd zingen. Mooi om naar te kijken maar ook om mee te zingen…. Kijk op FaceBook – Danielvasten, daar vindt je de video!