‘Want als iemand die zijn eigen plannen maakt, zo is hij’

 Spreuken 23:7 –

 

De Engelse bijbel zegt het zo: ‘For as he (a man or woman) thinks in his heart, so is he’. Herken je dat ook – die interne strijd die vaak in je hart wordt gevoerd?

Je verlangt om het goede te doen, maar vaak doe je juist gewoon je eigen ding.  Je eigen inspanningen kunnen dingen goed verknoeien. Door je wedergeboorte is de Heilige Geest in je gaan wonen. De Heilige Geest wilt altijd doen wat goed is. Zijn verlangen is dat de volmaakte wil van God, jouw Vader in jouw leven zichtbaar wordt. Het is jouw taak om met de Heilige Geest je hart te vullen met het Woord van God. In de bijbel wordt het Woord van God beschreven als het Licht  (Johannes 1).

Waar Licht is, kan de duisternis niet functioneren. Het Licht zorgt ervoor dat de krachten van de duisternis vermindert en weg gaan.

Realiseer je dat het Woord van God de macht heeft om jouw misleidende gedachten, geloofssystemen, ideologieën, tradities en leerstellingen te veranderen in de waarheden van God. Jouw leven hoeft niet bepaald te worden door je cultuur, opvoeding of je omgeving.

God zegt in Jeremia 29:11; ‘Mijn plan voor jou staat vast. Ik heb jouw geluk voor ogen, niet je ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven’.

Door de aanwijzingen van Gods Woord te volgen, ontdek je het prachtige plan dat God voor je heeft. Zijn plan voor jou persoonlijk hangt van jou af. Hoe meer je bezig bent met God, – door onder andere te bidden, te loven, te vasten en bijbel te lezen – hoe krachtiger jouw relatie met Hem wordt. Leer om elke dag je hart te vullen met de woorden van God.

Proclameer bijbelverzen hardop. Maak de bijbelverzen persoonlijk.

Bijvoorbeeld:

  • Psalm 37:5:  ‘Ik leg mijn leven in de handen van mijn God en ik vertrouw opHem’
  • Psalm 62:6:  ‘Mijn ziel, zoek rust bij U alleen, van Hem blijf ik alles verwachten. God alleen is mijn rots en mijn redding’

Vul je gedachten met de waarheid – het Woord van God. Laat deze woorden neerdalen in je hart en van daaruit zullen de woorden in je gaan leven. Je zult merken dat de interne strijd zal verdwijnen en de vrede van God in je hart zal gaan groeien.

Lucas 11:28 zegt het zo: ‘Gelukkiger zijn zij die naar het Woord van God luisteren en ernaar leven’.