Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten draagt’

– Johannes 15:1-2 –

Elke voorjaar is het voor de wijnboer tijd om zijn wijnranken te gaan snoeien. Dat snoeien gaat niet zo van “deze tak kan wel weg, – oh ja – laten deze ook maar weg halen”. Nee, voor het snoeien heb je inzicht nodig, je moet er goed bij nadenken. De wijnboer snoeit juist die ene tak, met grote aandacht. Hij bedenkt wat het beste is voor de rank om in het volgende seizoen nog beter te kunnen groeien en een vollere vrucht te kunnen krijgen.

Een wijnrank moet je begeleiden in zijn groeiproces. Als je een wijnrank aan zichzelf overlaat dan blijft hij laag, dicht bij de grond en groeit hij alle kanten op, waardoor hij maar weinig vrucht voortbrengt. De wijnboer bindt de ranken vast en hij leidt ze in de richting die hij wil. Door deze begeleiding van de wijnboer en het op de juiste wijze snoeien van de ranken, krijg je mooie druiventrossen als resultaat.

Zoals een wijnboer met zijn ranken werkt, op dezelfde wijze gaat God ook in jouw leven te werk. Jezus is de wijnstok, jij bent de rank die aan de wijnstok vastzit. Wanneer je Jezus in je leven aanneemt ben jij zoals een wijnrank die geënt is op de wijnstok.

God de Vader is de wijnboer. Hij snoeit de rank (jij dus) zodat er veel (geestelijke) vrucht komt. Hij leidt je in de richting van Zijn keuze en dan neemt Hij soms dingen weg. Ook snoeien is moving forward.

De vraag is natuurlijk, hoe snoeit God in jouw leven? God snoeit jou afhankelijk van je omstandigheden. Alles wat er op je weg komt in je leven kan God gebruiken om te snoeien. Hij haalt weg wat niet bij je hoort om ruimte te kunnen maken voor iets nieuws, iets beters. (Johannes 15:2).

Bijvoorbeeld: de vrucht van de Geest (Galaten 5:22) is liefde. Als je haat in je hart hebt, dan is er niet zoveel plaats voor liefde. God zal deze tak zeker snoeien zodat Zijn liefde verder in je kan gaan groeien.

De vastenperiode is een uitstekende tijd voor God om te snoeien. Vraag aan God welke takken Hij in jouw leven wil snoeien, opdat jij meer vrucht zal dragen.