Wees specifiek in je doel. Wat is je doel in het vasten en wat heb je nodig van God?

Ik raad je aan om Jesaja 58 lezen en de ware zin van het vasten te ontdekken. Heb je genezing nodig, herstel van je huwelijk, is er een familie kwestie, heb je financiële problemen? Gebruik deze tijd om je geest, ziel en lichaam te reinigen van onreinheid en een ongezonde levensstijl. De meesten van ons hebben nooit echt vanuit het oogpunt van gezondheid onderzocht wat we eigenlijk in onze mond stoppen. Dit is je kans om de tempel van de Heilige Geest (dat is je lichaam) op verslavingen aan suiker, cafeïne, etc. te controleren. Laat dit een tijd voor je zijn om vrij te worden van elke vorm van eet- of drankverslaving. Vertrouw erop dat God je nieuwe en spannende leven zal zegenen. Je zult verbaasd staan van de verschillende manieren waarop God jouw gebeden zal verhoren en Hij zich in de loop van de tijd aan jou zal openbaren.

Bereid je geestelijk voor

* Geef je leven volledig aan Jezus Christus en verwerp de wereldlijke verleidingen die je proberen te belemmeren (Romeinen 12:1-2).

* Vraag de Heilige Geest welke gebieden in je leven vergeving van zonde nodig hebben. Vergeef iedereen die jou heeft beledigd en vraag vergiffenis aan hen die jij hebt beledigd (Mark 11:25; Lukas 11:4; 17:3-4). Vergeef jezelf, als je negatief over jezelf hebt gesproken. Je bent zo waardevol in Gods ogen. En breek met alle negatieve woorden die jij hebt uitgesproken over jezelf en over anderen.

* Zie het vasten als een verbond, een toewijding aan God. (Lees Daniel 1). In Daniel 1:8 staat geschreven dat Daniel vastbesloten was zich aan de reinheidsvoorschriften te houden. Dat betekende dat Daniel zich van specifieke spijzen en wijn wilde onthouden. Als een goede Joodse jonge man was het niet toegestaan dat hij zich verontreinigde met vlees dat niet werd gezegend door de priesters en met “delicatessen” zoals suiker en drank. Hij was vastbesloten om trouw te blijven aan zijn God. Deze manier van eten is gezond voor elk lid van uw familie, zelfs voor je kinderen. Dit is een geweldige kans om samen met je kinderen bezig te zijn met de bijbel, met het groeien in je relatie met God. Stimuleer je kinderen om hun best te doen. Misschien is het een idee om je kinderen alleen één maaltijd mee te laten doen. Of gedurende 21 dagen geen snoep te laten eten. Als ouders weet je wat het beste is voor je kind.

Jouw gezondheid

Het kan gebeuren dat je vanwege gezondheidsreden niet aan het Daniëldieet mag meedoen. Er zijn ook andere opties voor je. Je kunt iets uit je dagelijkse routine halen (denk aan computeren, tv kijken of een andere verslaving aan technologie) en dat vervangen door bidden en bijbellezen. Vergeet niet, het gaat niet zozeer om de details maar om de geest waarmee je deelneemt. Vasten mag nooit schadelijk zijn voor je lichaam!

De dagen voor het Daniël vasten

Ik raad je aan om, voordat je met het Daniël vasten begint, bijvoorbeeld je koffie en suikers te gaan afbouwen en te beginnen met meer water (1 of 2 liter per dag) te drinken. Geef je lichaam de tijd om langzaam te ontgiften en de toxines uit je systeem te krijgen. De ontwenning aan cafeïne en suikers kan milde klachten veroorzaken, zoals hoofdpijn, prikkelbaarheid, vermoeidheid, (darm) krampen. Na een week Daniël vasten verdwijnen deze klachten. Beperk je dagelijkse activiteiten als het mogelijk is. Probeer zoveel mogelijk om te ontsnappen aan de normale afleiding. Neem de tijd om te rusten, om te bidden en je bijbel te lezen. Neem de tijd om te luisteren naar lof- en aanbiddingsmuziek. Weet dat je het voorbeeld van Jezus volgt wanneer je vast.

Hoe het Daniël vasten te beëindigen

Waarschijnlijk heb je tijdens het Daniël vasten gemerkt dat je meer energie hebt gekregen. Je huid is mooier geworden en je lichaam ziet er wat strakker uit. Ook je denken en je alertheid zijn waarschijnlijk verbeterd. Misschien is dit de tijd om te kijken welke elementen uit het Daniëlvasten je kunt vasthouden in je dagelijkse voedingspatroon. Daardoor zul je fit en energiek van lichaam en geest blijven. Bouw het eten geleidelijk weer op door kleine porties of snacks te eten.

Een aantal Bijbelverzen over het vasten

– Mattheus 6:16-18, 9:14-15

– Lucas 18:9-14

– 1 Samuel 7:5-6

– Ezra 8:21-23

– Nehemia 9:1-3

– Joel 2:14-16

– Jonah 3:5-10

– Handeling 27:33-37

– Jesaja 58